TANR

Tanholt Rideklub

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.

 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

 • Før altid en hest i trense eller træktov

 • Løb eller råb ikke i stalden

 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet

 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet

 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn

 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred

 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 • Kend klubbens regler for ridning på bane

 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.


Ridehusregler
 • Ved indgang til ridehus og åbening af port tages hensyn til evt. ridende.

 • Opsidning foregår på midterlinien eller skammel

 • Skridt foregår på hovslaget, venstre mod venstre

 • Der rides altid venstre mod venstre, når man mødes.

 • Husk, at der kan være ryttere, der enten er lidt utrygge eller rider unge heste, som kan lave fejl. Tag hensyn.

 • Tal sammen. Varsko, hvis du kommer bagfra og er sikker på, at du er set.

 • Alle ryttere skal bære godkendt ridehjelm.

 • Ridehuset er for ridende. Skal du longere, så spørg først.

 • Ingen løse heste i ridehuset!

 • Hestepærer fjernes inden man forlader ridehuset!