TANR

Halvpart

Tanholt Rideskole tilbyder halvpart.

For dig, som gerne vil have en bestemt pony eller hest til rådighed nogle gange om ugen, er en halvpart løsningen for dig.

Tanholt Rideskole har 17 elevponyer og 7 elevheste.

Kontakt Jørn på mobil 4016 0899 eller Eline på mobil 2335 7010 for at høre mere og/eller blive skrevet op til en halvpart.

Som halvpartstager har du 1 undervisningtime pr. uge, samt mulighed for at ride på ponyen/hesten 2 andre dage, medmindre andet er aftalt.

Der skal rides indenfor rideskolens åbningstider.


halvpartstager må ALDRIG ride alene i skoven, der skal altid være en voksen(over 18) med - og det skal foregå i skridt eller roligt trav. Husk at vise hensyn overfor gående og andre ryttere.

Det er kun halvpartstageren, der må gøre brug af halvparten. Dvs. at halvpartstageren ikke må låne ponyen/hesten ud til andre.

Springning foregår KUN i holdtimerne og/eller altid efter aftale med din ridelærer.

Hesten/ponyen må ikke transporteres væk fra Tanholt Rideskole uden forudgående aftale.

Ved f.eks. elevstævner vil halvpartstageren have fortrinsret på ponyen/hesten, men ikke eneret. Det samme gælder ved deltagelse i f.eks. ponygames og andre klub arrangementer.

Halvpartstageren kan opsige aftalen med en måneds varsel fra den 1.

Tanholt Rideskole kan opsige aftalen med 1 måneds varsel fra den 1.

Ved misligholdelse kan aftalen fra Rideskolens side opsiges med øjeblikkelig virkning.

Det betragtes som aftalebrud, hvis man overdriver brugen af hesten/ponyen eller udlåner den til anden side, da aftalen er strengt personlig.

Lejen skal betales d.1 i hver måned.

HUSK, at det er levende dyr, vi omgås. Så det er vigtigt altid at tænke sig godt om og opføre sig ordentligt overfor hesten/ponyen – ALTID i en god og rolig omgangstone.