TANR

Handicapridning

Ridefysioterapi
Ved ridefysioterapi er der en ridefysioterapeut og en special uddannet handicaprideinstruktør til stede. Sammen finder man frem til passende hest og hvilke hjælpemidler der skal anvendes i terapien. Alt foregår under trygge og sikre forhold i rytterens eget tempo på hold med få deltagere.

Ridefysioterapien tilrettelægges nøje efter den enkeltes handicap, træningsbehov og forudsætninger. Der trænes evt. specielle fysioterapeutiske øvelser, som forstærker ridningens gavnlige effekt.

Hvem kan gå til Ridefysioterapi
Børn og voksne som får vederlagsfri fysioterapi kan af sygesikringen få ridefysioterapi vederlagsfrit (gratis) 1 time om ugen. Dette gælder f.eks. spastisk lammede og personer med sclerose. Desuden kan personer med lidelser som f.eks muskelsvind, paraplegi, cystisk fibrose, handicaps efter polio eller ulykkestilfælde, amputationer samt forskellige andre handicaps og kroniske lidelser få tilskud til ridefysioterapien fra sygesikringen. Ridefysioterapi kræver altid en lægehenvisning.

Hvilken gavnlig effekt har ridning?
Ridning er sjov motion, som træner mange muskelgrupper samtidig med at det giver mange gode oplevelser. Det giver øget livsglæde af færdes i naturen og større selvtillid af få samspillet mellem dyr og mennesker til at lykkes.

Gennem hestens bevægelser opnås:
• Bedre balance og motorik
• Forbedring af gangmønster og koordination
• Afspænding af spændte muskler
• Forbedret sansemotorik
• Bedre postural kontrol (hoved og kropskontrol)
• Øget muskelstyrke
• Øget psykisk velvære